POLI BIRO

 
Osim što se bavi prometom kancelarijskog materijala, školskog pribora, biroopreme i potrošnog materijala za računare i štampače, POLI BIRO je u svoj prodajni asortiman uvrstio i papirnu konfekciju iz sopstvenog proizvodnog programa.

“LINEA” je osnovni proizvodni program preduzeća POLI BIRO i obuhvata proizvodnju  salveta, toaletnog papira i ubrusa.

Politika kvaliteta životne sredine i bezbednosti zdravlja na radu

 

Uspostavljanjem, doslednim sprovođenjem i stalnim unapređenjem integrisanih sistema menadžmenta, u skladu sa međunarodnim standardima ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, rukovodstvo organizacije POLI BIRO, imajući u vidu njenu svrhu i kontekst, trajno je opredenjeno da obezbedi:

  • proizvode i usluge kontrolisanog i ujednačenog kvaliteta na osnovu upravljanja procesima za proizvodnju i pružanje usluga i stalnog praćenja i merenja performansi ovih procesa i karakteristika proizvoda,
  • racionalno i odgovorno korišćenje sirovina, repromaterijala, energije, zemljišta i vode i uslove za adekvatnu zaštitu životne sredine, uz poštovanje propisa iz ove oblasti,
  • zdravo i bezbedno radno okruženje za zaposlene i sve druge koji mogu da budu izloženi uticaju radnih procesa, uz poštovanje propisa iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i stalno procenjivanje, smanjivanje ili otklanjanje rizika od povreda i bolesti vezanih za radne procese,
  • ispunjavanje zahteva korisnika, očekivanja zainteresovanih strana, i obaveza prema društvenioj zajednici,
  • održavanje kompetentnosti zaposlenih, i
  • uslove za kontinualno poboljšavanje pogodnosti, adekvatnosti i efektivnosti integrisanih sistema menadžmenta

Beograd, 30.08.2019.

POLI BIRO primenjuje integrisani menadžment sistem kvalitetom, zaštitom životne sredine i zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu. Definiše opštu politika IMS i ciljeve u vezi s IMS-om, kao i odgovornosti za obezbeđenje kvaliteta proizvoda i usluga. Takođe, daje opšte smernice u vezi s uspostavljanjem, održavanjem i kontinuiranim poboljšavanjem IMS-a, u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2008, SRPS ISO 14001:2005, SRPS OHSAS 18001:2007.

Izjava o predmetu i područje primene integrisanih sistema menadžmenta

&nbsp
Integrisane sisteme menadžmenta (IMS) organizacija POLI BIRO primenjuje u proizvodnji i prometu papirne konfekcije i veleprodaji kancelarijskog materijala i biroopreme.

IMS je usaglašen sa zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2015, SROS ISO 14001:2015 I SRPS ISO 45001:2018.

Nisu primenljivi zahtevi delova “8.3 Projektovanje i razvoj proizvoda i usluga” i “8.5.3 Imovina pripada korisnicima ili eksternim provajderima” standarda SRPS ISO 9001:2015.

Zahtevi dela “8.3 Projektovanje i razvoj proizvoda i usluga” se ne primenjuju jer organizacija POLI BIRO nema procese za razvoj i projektovanje svojih proizvoda i usluga, već samo primenjuje specifikacije definisane ili odobrene od strane korisnika.

Zahtevi dela “8.5.3 Imovina koja pripada korisnicima ili eksternim provajderima” se ne primenjuju jer organizacija POLI BIRO u realizaciji svojih proizvoda i usluga ne koristi imovinu eksternih provajdera.

Ova izjava je dostupna zainteresovanim stranama.

Beograd, 19.11.2019.