Idemo u korak sa vremenom...

Poli Biro sa ponosom ističe nove potencijale.
Ponosono predstavljamo savremenu mašinu za aditivni proizvodnju sa tehnologijom izrade 3d modela impresivnog kvaliteta i rezolucije.
Više o ovome, saznaje u odeljku 3D klikom ispod.
Saznajte više