U svim sferama poslovanja, do sada smo, na nivou Republike ostvarili saradnju i uspešno poslujemo sa:

 • UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA
 • MINISTARSTVO ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE
 • VOJSKA REPUBLIKE SRBIJE
 • MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
 • VLADA REPUBLIKE SRBIJE
 • SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE
 • SKUPŠTINA GRADA BEOGRADA
 • MINISTARSTVO FINANSIJA
 • KANCELARIJA ZA KOSOVO I METOHIJU
 • MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE
 • GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
 • FOND ZA INOVACIONE DELATNOSTI
 • REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
 • FOND ZA PENZIONO I INVALIDSKO OSIGURANJE
 • PRIVREDNA KOMORA SRBIJE
 • NARODNA BANKA SRBIJE
 • KOMERCIJALNA BANKA
 • POŠTA SRBIJE
 • INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE
 • UPRAVA CARINA
 • UPRAVA ZA TREZOR
 • DELHAIZE SERBIA

I mnoštvo drugih kompanija iz javnog i privatnog sektora…