U svim sferama poslovanja, do sada smo ostvarili saradnju i uspešno poslujemo sa:

-UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA
-MINISTARSTVO ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE
-VOJSKA REPUBLIKE SRBIJE
-MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
-VLADA REPUBLIKE SRBIJE
-SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE
-SKUPŠTINA GRADA BEOGRADA
-MINISTARSTVO FINANSIJA
-MINISTARSTVO ZA KOSOVO I METOHIJU
-MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE
-GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
-FOND ZA INOVACIONE DELATNOSTI
-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
-FOND ZA PENZIONO I INVALIDSKO OSIGURANJE
-PRIVREDNA KOMORA SRBIJE